Coronamaatregelen vanaf 1 december 2020 (Voetbal Vlaanderen)

Brussel, donderdag 3 december 2020

Update Corona-maatregelen vanaf 1 december 2020

Vanaf 1-12-2020 zijn er nieuwe maatregelen en protocollen voor de sport in Vlaanderen van toepassing. Deze brengen beperkte versoepelingen voor de georganiseerde sportbeoefening voor personen ouder dan 12 jaar met zich mee. Dit werd beslist in het Overlegcomité van vrijdag 27-11-2020, nadien geofficialiseerd in het Ministerieel Besluit van zaterdag 28-11-2020 en ten slotte verduidelijkt in de officiële federale FAQ-communicatie van maandag 30-11-2020. Onze contacten beloven snel werk te maken van een uitbreiding, uiteraard binnen een veilig, sportief, mentaal en juist virologisch kader.

In het kort:

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:

- voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen:

o outdoor en indoor sporten en sportwedstrijden tussen sportgroepen houden.

o op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente. Overnachtingen zijn niet mogelijk.

- voor personen vanaf 13 jaar indien ze zich houden aan strikte voorwaarden:

o outdoor sportlessen en -trainingen met maximum vier personen zijn toegestaan als ze georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider.

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

o alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden

o of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m

o met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand.

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar die op sportkamp zijn. Sportkantines blijven gesloten. Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen. Hieronder de sportprotocollen evenals de maatregelen voor de sportsector vanaf 1-12-2020.

• Algemeen protocol sport en corona - vanaf 1 december

• Maatregelen voor de sportsector - vanaf 1 december

Opgelet: de grenzen van de geboortejaren hierboven vermeld, verschuiven met ingang van 1 januari 2021. 2008 wordt 2009, 2007 wordt 2008. Blijkbaar werkt men vandaag aan een verduidelijking. Wij brengen hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over.

Wat betekent dit vandaag voor de competities en de sporthervatting binnen Voetbal Vlaanderen?

De eerder verhoopte hervatting van de competities vanaf 4 januari 2021, na de toegelaten hervatting van de trainingen op 17 december 2020 vervalt. Dit is voor iedereen inmiddels duidelijk. Reden waarom de nieuwe kalender per 1 december ook niet meer officieel gepubliceerd is. We werken momenteel aan een oplossing op basis van de mogelijke hervatting van de trainingen vanaf 15 januari 2021, waarna competities mogelijk in de loop van februari 2021 kunnen hervatten.

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen zal dit dossier beslissen, rekening houdende met de coronasituatie, de wetgeving en de juiste en optimale praktijkmogelijkheden. Alleen al uit de diverse reacties kan simpel afgeleid worden dat elkeen in zijn analyse en advies volgen onmogelijk is. U hoort snel van ons, maar zeker niet voorafgaand aan de volgende bestuursvergadering van Voetbal Vlaanderen en de coronacrisiscel van de KBVB.

Positief nieuws hierboven is dat de voetbalclub als organisator, voor personen vanaf 13 jaar en ouder begeleide trainingen kan aanbieden per groepje van 4, inclusief de meerderjarige trainer of begeleider. Voorheen kon dit enkel in niet georganiseerd verband. We hopen dat zodra het samenscholingsverbod is beëindigd de verruiming van deze trainingen logischerwijze ook zal plaatsvinden. Volgens onze contactpersonen is dit een belangrijke stap op weg naar een niet meer gelimiteerde sporthervatting. De kleedkamersituatie, de toeschouwersaanwezigheid en de horecamogelijkheid zullen dan even logisch oplossingsgericht volgen.

Intussen mogen U13 en jonger nog altijd trainen en vriendschappelijke wedstrijden spelen. Voor de U13 zitten we vanaf 01-01-2021 tot en met de toekomstige hervatting voor oudere jeugdcategorieën in een patstelling, gezien het federaal ministerieel besluit U13 toelaat te sporten tot en met de leeftijd van 12 jaar en het nieuw protocol vanaf 01-01-2021 spreekt over spelers/speelsters geboren in 2009 en jonger. Dit is conform de vele vragen die hierover binnenstromen moeilijk, maar laat ons rekenen op een snelle oplossing waarbij de rechten van de jonge sporter centraal staan. Een eventuele wijziging zullen wij zo snel mogelijk communiceren.

Hopelijk winnen we met zijn allen snel de strijd tegen corona! We rekenen daarvoor op ieder van jullie.

Benny Mazur, Marc Van Craen, Secretaris-generaal Voorzitter

Vorming scheidsrechter in 1 dag

Bureau Arbitrage Limburg richt een cursus Referee in one day in.

Dit op zaterdag 21 november van 8 u.tot 17u.30

De cursus is gratis.

 

Locatie:

Voetbalclub Neeroeteren FC

Borglaan te Neeroeteren.

 

Kandidaten moeten minstens 15 jaar zijn, medisch geschikt zijn en toegewezen aan een werkende club van Voetbal Vlaanderen.

Kandidaten ouder dan 18 jaar moeten een uittreksel uit het strafregister type 2 voorleggen.

 

Inschrijvingen en/of inlichtingen :

Prov. secretariaat Bureau Arbitrage

Tel. 011/28.16.30

E-mail: carl.coopmans@voetbalvlaanderen.be

Beslissing Voetbal Vlaanderen 13 oktober 2020

Betreft: beslissingen Bestuur inzake corona en competities vanaf 14-10-2020

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nam kennis van de genomen beslissing om binnen de sportsector over te gaan van code geel naar code oranje.

Het Bestuur besliste in zitting van 13 oktober na lang beraad, rekening houdende met de mogelijkheden voor onze clubs inzake de praktische organisatie, als volgt:

- Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd.

- Het competitievoetbal seniores stijgen en dalen van 2de afdeling tot en met 4de provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.

Gezien enkel zeer gelimiteerd gebruik van de kleedkamers mogelijk blijft zullen ook jeugdwedstrijden met veel flexibiliteit kunnen worden uitgesteld.

Clubs die met hun seniores willen blijven trainen en/of vriendschappelijke wedstrijden spelen kunnen dit best in eigen omgeving blijven aanbieden.

Voetbal Vlaanderen doet een oproep aan al haar clubs en leden om in deze moeilijke tijden al het nodige toen om zo goed mogelijk met deze omstandigheden om te gaan.

Voor toekomstige aanpassingen in de ene of de andere richting zal het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nieuwe besluiten nemen. Wij vragen begrip voor de uitzonderlijke situatie en zeer moeilijke beslissing.

Beslissing Voetbal Vlaanderen 29-07-2020 betreffende maatregelen Corona

Na de beslissingen van de Veiligheidsraad op maandag 27 juli bleef er voor de voetballiefhebber veel onduidelijkheid rond welke activiteiten al dan niet toegelaten zijn. Na advies bij diverse partijen maar vooral in het belang van de veiligheid van de actieve voetballer en voetballiefhebbers kwam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen op dinsdag 28 juli in spoedzitting bijeen. In deze vergadering werden volgende beslissingen genomen voor de periode van woensdag 29 juli tot en met dinsdag 25 augustus:

• Voor seniores (vrouwen en mannen) mogen geen officiële (beker)wedstrijden of vriendenwedstrijden gespeeld worden in het veldvoetbal, futsal en minivoetbal. Ook oefenwedstrijden in Wallonië of het buitenland zijn niet toegestaan.

• De provinciale bekers (met startdatum op 2 augustus of 9 augustus) worden voor het seizoen 2020-2021 definitief geannuleerd.

• Na overleg met de KBVB, worden de eerste 5 speeldagen van de bekercompetitie bij de mannen (Croky-cup) tot nader order uitgesteld. Bij de vrouwen worden de eerste 3 speeldagen uitgesteld.

• Jeugdteams kunnen, tot en met de U17, wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen (zowel in het veldvoetbal, futsal als minivoetbal). Er mag 1 ouder per speler de oefenwedstrijd bijwonen. De voorzorgsmaatregelen en uitgeschreven protocollen moeten evenwel ten allen tijde toegepast worden. Oefenwedstrijden voor de categorieën U19, U20 of U21 zijn niet toegelaten.

• Tornooien (seniores en jeugd) mogen niet georganiseerd worden.

• Trainingen blijven mogelijk voor alle categorieën. Bij jeugdtrainingen mag 1 ouder per speler de training bijwonen.

In de provincie Antwerpen kan tot en met U17 getraind worden. Vanaf U18 zijn contactsporten verboden zodat enkel getraind kan worden zonder contact met inachtname van de veiligheidsafstand. Indien dit laatste verstrengd zou worden door de publicatie van de beslissing van de gouverneur kan dit nog aangepast worden.

Bovenstaande maatregelen gelden voor clubs die met teams deelnemen aan een competitie waar de organisatie volledig in handen van Voetbal Vlaanderen ligt. Teams die aantreden in reeksen waar de organisatie waargenomen wordt door de Pro League of de KBVB kunnen wel nog oefenwedstrijden inplannen tegen teams die in gelijkaardige reeksen aantreden. Concreet gaat dit in het veldvoetbal hier om teams die uitkomen in de volgende competities : Jupiler Pro League (mannen), Kampioenschap 1B (mannen), U21 en U18 Pro League (mannen), 1ste nationale en beloften 1ste nationale (mannen), Super League (vrouwen) en 1e en 2e nationale (vrouwen).

In elk geval moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, provinciale en lokale overheden gerespecteerd worden. Indien het spelen van wedstrijden en of het organiseren van trainingen in uw provincie, stad of gemeente verboden is, dan overtreft dit bovenstaande richtlijnen.

Rond de opstart van de competitie bij de seniores (vrouwen en mannen) zal in een latere fase een beslissing genomen worden. Hierbij zal Voetbal Vlaanderen rekening houden met de evolutie van het coronavirus en hieraan gekoppelde eventuele bijkomende beslissingen vanwege de overheden. We willen de clubs zowel bij de praktische als sporttechnische voorbereiding(en) van de competitiestart zeker voldoende tijd gunnen.

Update Corona 14 mei 2020 - sportdienst Bree

Beste sportvrienden,

 

Ondertussen heb ik het nieuws gekregen dat het wachten is op het ministeriële besluit tot morgen en met in het weekend een update FAQ.

 

Jullie kunnen wel al aan de slag gaan.

 

Voor alle locaties in eigendom van Stad Bree (terreinen rond sporthal Olympia, zwembad De Sprink, Sportterrein op de Boneput, ….) zal de werking gecoördineerd worden via mij om te vermijden dat iedereen aan de sporthal staat op maandag, 18/05 op hetzelfde uur. We verdelen de uren en het terrein. Enkel wie een goedkeuring heeft vanuit de sportdienst, mag het terrein betreden. Dus mail je voorstel zo snel mogelijk naar mij indien jullie van plan zijn om volgende week outdoor op te starten op een terrein in eigendom van Stad Bree. Jullie mogen indien jullie op een ander terrein opstarten dit ook doormailen. Deze lijst wordt gecommuniceerd aan de politie zodat zij op de hoogte zijn indien zij klachten ontvangen van buren, mensen die voorbij komen, …

 

Iedereen is ZELF verantwoordelijk voor de geldende richtlijnen te volgen en te blijven volgen. We zijn allemaal blij dat er een opening gecreëerd is voor bepaalde sporten. Respecteer deze vrijheid door je goed aan de regels te houden met aandacht voor ‘social distance’ en ‘hygiëne’ zodat we nog lang mogen sporten en ook hopelijk de andere sporten ook mogen opstarten in de komende weken. Je mag altijd je plan van aanpak doormailen zodat we jullie kunnen helpen, advies geven of bijsturen. Ook jullie sportfederaties hebben protocollen uitgeschreven specifiek voor jullie sport. Ga hier zeker te raden.

 

Heb je specifieke vragen, opmerkingen, voorwaarden, …  bezorg ze mij. Indien hier geen duidelijk antwoord op is vanuit het Ministeriële Besluit, stellen we de vraag via de gouverneur aan de ‘veiligheidsraad’ ter verduidelijking. De eerste vraag die we vandaag gesteld hebben, is of trainingen ook kunnen door gaan in een heel grote privétuin. Hierop hebben we nog geantwoord gekregen.

 

Speelplaatsen van scholen wordt negatief geadviseerd vanuit de crisiscel. Hier is alles in volle voorbereiding om terug leerlingen te ontvangen, speelplaatsen worden opgedeeld in zones voor bepaalde leerjaren. Deze zones gaan we niet extra belasten door sportverenigingen.

 

Belangrijk: alle sportaccommodaties blijven gesloten! Deel duidelijk aan jullie leden mee dat er geen sanitair, douches, kleedkamers ter beschikking zijn. Ga thuis naar het toilet, voor je naar je sportles komt. Breng je eigen drinkbus mee (liefst hervulbaar voor het milieu). Ouders zetten hun kinderen af in sportkleren en verlaten daarna het terrein. Ouders blijven niet hangen om naar de les te kijken.

 

Er komen geen versoepelingen meer tot 8 juni. Helaas kunnen we alle sporten nog niet bedienen, ik denk hierbij aan indoor-sporten. We begrijpen dat het heel jammer is, helaas kunnen we hier geen verandering in brengen, ook al kunnen jullie het op een veilige manier organiseren. Dit ligt in handen van de Nationale Veiligheidsraad.

 

Veel succes,

Keep it save,

Mvg,

Mireille Vanoosterhout

Diensthoofd sport Stad Bree

Transfernieuws Seniors

Onze sportieve cel heeft prachtig werk verricht om de spelerskern van KOFC te behouden en zelfs versterken. De ambitie om in het komende seizoen beter te doen, werd met enkele transfers kracht bijgezet. De hoop is dan ook om op alle fronten een rol van betekenis te kunnen spelen.

Het B-team kan na een prachtige 2de plaats vorig seizoen alleen maar beter doen door kampioen te spelen.

Bij onze U21 is de ambitie om goed voetbal op de mat te brengen in een goede teamspirit en de jongens klaar te stomen voor het trapje hoger.

 

Volgende spelers zullen de rangen bij de seniors vervoegen:

Hoydongs Bram (RC Reppel)

Van Geenen Liam (St. Elen)

Loos Bert (Waterloos VV)

Slegers Gertjan(HO Molenbeersel)

Meus Jarno (RC Reppel)

Vandewaerde Jeroen (KGS Bree-Beek)

Marien Jordi (KFC Diepenbeek)

Leekens Jordy (As-Niel United)

Trainersstaf Seniors voor het seizoen 2020 – 2021

T1 Vandijck Mario (eerste seizoen)

T2 Damm Mike (eerste seizoen)

2de elftal  Princen Kevin (eerste seizoen)

Keeperstrainer Princen Kevin

B-team Ramaekers Kevin

U21 Jos Engelen en Stefan Kovacs (eerste seizoen)

Terreinen niet betreden

!!! AANDACHT AANDACHT !!!
Beste leden, supporters en dorpsgenoten. Onze vrijwilligers hebben al onze pleinen (ook trainingsplein) ingezaaid met het oog op het aankomend seizoen. GELIEVE NIET MEER TE VOETBALLEN OP ONZE TERREINEN! DANK BIJ VOORBAAT. DE VRIJWILLIGERS

Wil je voetballen bij KOFC?

Wil je in het seizoen 2020-2021 graag bij KOFC komen voetballen? Dat kan want wij zijn nog opzoek naar jeugdspelers vanaf U5 tot en met U21! Zou je graag bij onze seniors komen sjotten? Ook dat is mogelijk geef ons een seintje op jeugdkofc@gmail.com , opitterfc@gmail.com of stuur een privé berichtje naar onze Facebook pagina. Dan nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Update Coronavirus - sportdienst

Onderwerp: Update richtlijnen Nationale Veiligheidsraad

 

Beste sportvereniging en gebruikers van de sportaccommodaties,

 

De nationale veiligheidsraad besliste op vrijdag 24 april om de strenge coronamaatregelen stapsgewijs te versoepelen.

 

Vanaf 4 mei gelden de volgende richtlijnen:

 • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal 2 personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak +2). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
 • Vb nieuw toegelaten: tennis, golf, vissen, kajak, atletiek, … de opsomming is niet limitatief.
 • Wat betreft het gebruik van materiaal (speren, tennisballen, …):
  Elke sport is daarin anders. De momenteel gekende coronamaatregelen spreken zich nog niet uit (het zou kunnen dat we daarover meer gaan lezen in de uitvoeringsbesluiten) over het delen van materiaal, maar weet dat dit een bron van besmetting kan zijn. Het is dus aan te raden de richtlijnen van jullie federatie te bekijken.

 

 

De Nationale veiligheidsraad maakte ook een stappenplan bekend dat voor de sportsector vanaf 4 mei in fases zal worden toegepast (zie onderstaande link). Omdat er voor de sportsector toch nog onduidelijkheden zijn, heeft men extra duiding gevraagd omtrent volgende prioritaire vragen:  https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/heropstart-sportsector-fase-1-nieuwe-regelgeving-vanaf-4-mei/

 

De beslissing omtrent het al dan niet doorgaan van de sportkampen in de zomer is uitgesteld naar eind mei.

 

Nog veel goede moed in deze vreemde tijden,

blijf gezond en blijf bewegen in/rond uw kot,

Mvg,

Mireille Vanoosterhout

Gediplomeerde jeugdtrainer

Als club streven we er naar om al onze jeugdtrainers de nodige cursussen te laten volgen om uw zoon of dochter de juiste en aangepaste begeleiding te kunnen geven.

Indien geïnteresseerd, neem zo snel mogelijk contact op met de GC. Voor de starterscursus kan je alle informatie vinden op onderstaande link.

http://www.belgianfootball.be/nl/getuigschrift-c

U5 te gast bij K.R.C. Genk

Onze U5, hier naast hulptrainer Senne, kregen de mogelijkheid om een wedstrijd van K.R.C. Genk bij te wonen. Brian Heynen, die zijn eerste voetbalstappen in Opitter zette, werd speciaal in de gaten gehouden.

Genk won weliswaar de wedstrijd tegen Eupen met 2-0 maar zo te zien was het niet echt een hoogstaande wedstrijd.

Enkele nieuwe spelregels

 •  Een speler kan al voor het begin van een wedstrijd een rode kaart  krijgen. Dat gebeurt als de speler zich al tijdens de opwarming misdraagt. De trainer kan de speler dan nog wel wisselen met een andere speler.
 • Bij een penaltyreeks mag de doelman op elk moment gewisseld worden.
 • Bij de aftrap mogen voetballers de bal in beide richtingen trappen, dus ook naar achter. 
 • Voor commentaar op de leiding wordt geen indirecte, maar een directe vrije trap toegekend. Als een speler vanuit het eigen zestienmetergebied zijn ongenoegen laat horen, kan dat dus leiden tot een strafschop.
 • 'Triple punishment', de driedubbele straf. Voor een overtreding in het zestienmetergebied, waarbij een scoringskans wordt ontnomen, hoeft niet noodzakelijkerwijs meer een rode kaart, strafschop én schorsing te volgen.
 • Een speler die geblesseerd raakt na een overtreding waarvoor een gele of rode kaart wordt uitgedeeld, wordt voortaan binnen de lijnen behandeld en niet langer buiten het veld". Voordien werd een team benadeeld als een speler verzorging nodig had, omdat dat korte tijd tot een ondertal leidde.
 • Een nekverwarmer of een bivakmuts dragen is niet toegelaten. Een muts is wel toegelaten op voorwaarde dat ze dezelfde kleur is als het truitje ofwel zwart. De hele ploeg moet dezelfde kleur gedragen worden.
 • Bij de seniors moet de onderkleding zoals slidingbroeken en (thermo)shirts van dezelfde kleur zijn als de hoofdkleur van de mouwen van het shirt of de broek. Bij de jeugd niet, maar moet de kleur van de onderkleding voor alle spelers van eenzelfde ploeg hetzelfde zijn.
 • Tape of soortgelijk materiaal, op de buitenzijde van de kousen, moet in dezelfde kleur zijn als dat deel van de kousen waarop het wordt aangebracht. 
Abonneren op Welkom op de website van Kon. Opitter FC RSS